•  
  •  
  •  
  •  

Ekologické riešenie

Každé ekologické riešenie necháva za sebou určitú ekologiskú stopu, ktorá ostane na veľmi dlhú dobu v pamäti tejo planéty.
Ekologizácia by mala priniesť okrem priameho zníženia emisií v prevádzke zariadenia, či užide o vozidlo alebo iný stroj, aj nepriame znižovanie škodlivých dopadov na našu planétu ako sú:
  • výrobna záťaž - pri použití technológie pohonu na CNG máme samotné palivo na dosah ruky a nie je potrebné ho vyrábať žiadnym ďalším chemickým procesom
  • životnosť- životnosť komponentov inštalovaných pri vozidlách s pohonom na CNG je porovnateľná so životnosťou vozidla ako takého, čo znamená že počas jedného ciklu vozidla nedochádza k znižovaniu dojazdu ani výkonu ako je to u iných alternativných zelených pohonov
  • odpady - každý aleternatívny pohon, či už viac alebo menej ovplyvni zvyky, ktoré sme nadobudli pri bežných spaľovacích motoroch. No svet motorov potrebuje prejsť zmenou, ktorá pomóže zniženie emisií aj produkcie odpadov. A práve podiel odpadou pri prevádzke alternatívnych pohonov je dôležitým merítkom. Merítkom toho, ktorý alternatívny pohon je ten, s použitím ktorého nevzniknú skládky  odpadov. Vozidlo s pohonom na CNG je reciklovateľné, podobne ako doteraz používané vozidlá.