•  
  •  
  •  
  •  

Údržba a prevádzka

Spoločnosť NEAT a.s. je od od výstavby svojej prvej plniacej stanice na CNG zároveň aj servisnou organizáciou.

Personálne, technické a skladové zázemie, sme budovali s cieľom zabezpečiť našim zákazníkom prevádzku staníc na stlačený zemný plyn s čo možno najkratším časom výpadkov možnosti distribuovať CNG.

Spoločnosť NEAT a.s. v súčastnosti zabezpečuje pravidelné servisné služby pre viac ako 50 plniacich staníc stlačeného zemného plynu CNG a LNG.