•  
  •  
  •  
  •  

Výstavba plniacich staníc

Samotná výstavba plniacej stanice prebieha spravidla v čo možno najkratšom čase.

Spoločnosť NEAT s.s. úzko spolupracuje je niekoľkými stavebnými spoločnosťamo na Slovensku aj v zahraničí.

Našich stabilných partnerov v stavebnej oblasti máme dlhodobo overených, čo sa odzkadľuje aj na kvalite a rýchlosti dodávok.