•  
 •  
 •  
 •  

Služby

Našim klientom poskytujeme:

 • Poradenské a konzultačné služby
 • Komplexný Engineering
 • Dodávku kompletnej technológie pre plniace stanice zemného plynu (CNG, LNG, LCNG) renomovaných svetových výrobcov.
 • Dodávku kompletnej technológie pre upgrading bioplynu a injektáž biometánu do plynárenskej distribčnej siete.
 • Plný záručný a pozáručný servis dodaných technológií a produktov.
 • Dodávky náhradných dielov pre všetky zariadenia, ktoré súvisia so spracovaním zemného plynu.
 • On-line monitoring kompresorov a príslušenstva plniacich staníc pre zefektívnenie prevádzky technológie.

Malým firmám a domácnostiam zabezpečujeme dodávku a servis malých domácich plniacich staníc CNG s výkonom do 24m3/hod. 

Produkty:

Veľké priemyselné  plniace stanice CNG

Výkonné plniace stanice na stlačený zemný plyn (CNG) sú určené na rýchle plnenie vozidiel. Pozostávajú z výkonných kompresorov a zásobníkov, kde sa skladuje stlačený zemný plyn. Takáto stanica dokáže naplniť takmer ľubovoľné vozidlo za dobu len niekoľkých minút. NEAT a.s. je zástupcom niekoľkých popredných svetových značiek pre Slovenskú a Českú republiku.

Pre koho sú stanice určené?

Tieto stanice sa vyznačujú vysokým výkonom a preto podliehajú aj odlišnej legislatíve a pravidlám, ako domáce plničky. Sú určené pre verejné plniace stanice zemného plynu, pre areálové plničky dopravných firiem alebo mestské dopravné podniky s ich autobusmi. 

Je výstavba takejto stanice zdĺhavá?

Samotná výstavba v podobe stavebných prác pre uloženie technológie a montáž technológie sa môže počítať na niekoľko týždňov. Najviac času pri príprave výstavby zaberie administratíva. Ale aj s týmto Vám vieme pomôcť. Pri našich dvadsať ročných skúsenostiach vieme, ktoré úrady je potrebné osloviť a ako má vyzerať profesionálny projekt pre výstavbu.

Malé domáce plniace stanice CNG

Malé plniace stanice (hovorí sa im aj plničky na zemný plyn alebo domáca plnička CNG), sú určené prevažne pre domácnosti alebo malé firmy s menším počtom vozidiel, kde sa nekladie dôraz na rýchlosť plnenia. Kompresory sa vyznačujú kompaktným vyhotovením a jednoduchou montážou. Prevádzka a obsluha týchto zariadení je veľmi jednoduchá a po krátkom zaškolení ju zvládne každý.

Medzi zákazníkmi s malým počtom vozidiel sú obľúbené domáce plničky CNG s výkonom do 10 m3.h-1. Firmy, ktoré aktívne využívajú svoje vozidlá a denne najazdia desiatky až stvky kilometrov (autá taxislužby, pekárenské vozidlá, vysokozdvižné vozíky,...),využívajú kompresory s výkonom 14 m3/h a výkonnejšie. 

Pre tieto malé plniace stanice na zemný plyn (CNG) poskytujeme:

 • dodávku zariadení
  Bezplatne Vám poradíme, ktoré zariadenie je pre Vás vhodné, odporúčame Vám vhodný priestor na umiestnenie, kompresor bezplatne privezieme a namontujeme. Zabezpečíme Vám potrebné revízne prehliadky.
 • servis zariadení
  Na domáce stanice CNG poskytujeme záručný a pozáručný servis. Pre prípad problémov poskytujeme telefonickú podporu, v prípade vážnejších závad k Vám vyšleme servisného technika.
 • dodávku doplnkov
  Pre domáce plničky CNG máme nikoľko rozšírení, ktoré zlepšujú ich vlastnosti. Napríklad pripojením externého zásobníka získate rýchlejšie plnenie svojho vozidla a pripojením ďalšej plniacej hadice, môžete plniť aj dve vozidlá naraz.

Veľké priemyselné  plniace stanice LNG / LCNG

Palivo LNG sa v súčasnosti využíva najmä v nákladnej kamiónovej doprave a autobusovej doprave a jeho vyžívanie dynamicky rastie.

Plniaca stanica LNG nepotrebuje kompresor, tak ako plniaca stanica CNG , pretože zásobovanie LNG sa deje podobne ako pri nafte alebo benzíne.

Z tohto dôvodu je stanica LNG technicky jednoduchšia ako stanica CNG, aj keď v oblasti skladovania LNG je potrebné zabezpečiť tepelne izolovanú nádrž.


Výroba a injektáž biometánu

Biometán patrí nepochybne do skupiny perspektívnych alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie so širokým využitím a overeným spôsobom skladovania aj na dlhšie obdobie.

VIAC
 

Stlačený zemný plyn - CNG

CNG, z anglického Compressed Natural Gas (stlačený zemný plyn) je prírodné palivo pre pohon motorových vozidiel, ktorého podstatnou zložkou (cca 95%) je metán a len malú časť tvorí zmes ostatných plynov. Prevádzka vozidla s pohonom na CNG produkuje, v porovnaní s vozidlom na benzín alebo naftu, výrazne menej sledovaných škodlivých látok. CNG, z anglického Compressed Natural Gas (stlačený zemný plyn) je prírodné palivo pre pohon motorových vozidiel, ktorého podstatnou zložkou (cca 95%) je metán a len malú časť tvorí zmes ostatných plynov.

VIAC
 

Ekologické riešenie

Trend ekologizácie dopravy je pre ďalšiu existenciu ľudstva nevyhnutný. Naftové motory túto požiadavku nedokážu splniť. Veľkomestá vytláčajú zo svojich centier vozidlá, ktoré nespĺňajú prísne emisné normy. CNG je ekologické palivo, s ktorým vozidlo smie bez obmedzenia vchádzať aj do "zelených" zón miest.

VIAC
 

Skvapalnený zemný plyn - LNG

Skratka LNG (liquid natural gas) sa používa pre označenie „Zemného plynu v kvapalnom stave“ Základný rozdiel medzi CNG a LNG je teda v skupenstve. LNG je zemný plyn v kvapalnom, kryogénnom stave.

VIAC