•  
 •  
 •  
 •  

Projekcia

Smotnej realizácii výstavby plniacej stanice, či už ide o plniacu stanicu CNG, plniacu stanicu LNG prípadne LNG/LCNG, predchádzajú projekčné práce. V prípade že nie je dodávka plniacej stanice realizovaná na kľúč, sú hranice dodávky stanovené dohodou so zákazníkom.

V prípade výstavby na kľúč zabezpečujeme:

 • Vypracovanie stavebného/technologického projektu
 • Vyzualizáciu projektu
 • Inžiniering a vyjadrenia dotknutých organizácií 
 • Územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie
 • Výstavba stavebnej časti 
 • Dodávka a kompletácia technologickej časti  
 • Manuály a prevádzková dokumentácia 
 • Revízie VTZ zariadení 
 • Uvedenie do prevádzky 
 • Školenia obsluhy 
 • Spolupráca pri kolaudácii
 • Servisná služba s 24h dispečingom