NEAT a.s. | energy for the 3rd millennium

Obchodné meno: NEAT a.s.

Sídlo spoločnosti: Letná 27, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31 712 088

DIČ: 2020493222

IČ DPH: SK2020493222

Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I

Číslo zápisu: Vložka číslo: 1378/V, Oddiel: Sa

e-mail: info@neat-energy.com

Telefón: +421 55 62 226 74