•  
  •  

Výstavba a servis plniacich staníc CNG a LNG na kľúč, návrh a inštalácia techológie pre spracovanie bioplynu a biometánu

Z našich doterajších skúseností vieme, že najjednoduchšia a mnoho krát aj najlepšia, či najlacnejšia cesta, ako realizovať výstavbu plniacej stanice je práve formou výstavby na kľúč.

VIAC O NÁS

Výroba a injektáž biometánu

Biometán patrí nepochybne do skupiny perspektívnych alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie so širokým využitím a overeným spôsobom skladovania aj na dlhšie obdobie.

VIAC
 

Stlačený zemný plyn - CNG

CNG, z anglického Compressed Natural Gas (stlačený zemný plyn) je prírodné palivo pre pohon motorových vozidiel, ktorého podstatnou zložkou (cca 95%) je metán a len malú časť tvorí zmes ostatných plynov. Prevádzka vozidla s pohonom na CNG produkuje, v porovnaní s vozidlom na benzín alebo naftu, výrazne menej sledovaných škodlivých látok. CNG, z anglického Compressed Natural Gas (stlačený zemný plyn) je prírodné palivo pre pohon motorových vozidiel, ktorého podstatnou zložkou (cca 95%) je metán a len malú časť tvorí zmes ostatných plynov.

VIAC
 

Ekologické riešenie

Trend ekologizácie dopravy je pre ďalšiu existenciu ľudstva nevyhnutný. Naftové motory túto požiadavku nedokážu splniť. Veľkomestá vytláčajú zo svojich centier vozidlá, ktoré nespĺňajú prísne emisné normy. CNG je ekologické palivo, s ktorým vozidlo smie bez obmedzenia vchádzať aj do "zelených" zón miest.

VIAC
 

Skvapalnený zemný plyn - LNG

Skratka LNG (liquid natural gas) sa používa pre označenie „Zemného plynu v kvapalnom stave“ Základný rozdiel medzi CNG a LNG je teda v skupenstve. LNG je zemný plyn v kvapalnom, kryogénnom stave.

VIAC
 

Energia pre 3. tisícročie

V minulosti mal stlačený zemný plyn, ako palivo v cestnej doprave nedostatky

  • obmedzený výber vozidiel- automobilky síce pacovali na alternatívnych pohonoch vozidiel, ale do prevádzky ich prichádzalo málo
  • obmedzený dojazd - vozidlá s CNG pohonom dokázali na jedno natankovanie prejsť pomerne krátku vzdialenosť 
  • obmedzené možnosti tankovania - sieť čerpacích staníc na stlačený zemný plyn prakticky neexistovala

Dnes je situácia pre alternatívne palivá veľmi priaznivá a aj obmedzenia ktoré v minulosti existovali sú dnes minulosťou a preto je pohon CNG právom nazývaný ENERGIOU 3.TISÍCROČIA.