•  
  •  
  •  
  •  

Skvapalnený zemný plyn - LNG

Uskladňuje sa v termo- izolačných nádobách pri teplote približne -162° C
Využite LNG je v nákladnej kamiónovej doprave, autobusovej doprave, lodnej či železničnej doprave
Výhody LNG:
Cena LNG je výrazne nižšia ako cena motorovej nafty, čo umožňuje konkurencie schopnosť prevádzky
Konkurenčná výhoda aj formou reklamy, vzhľadom na ekologickú prevádzku v prípade využívania vozidiel s pohonom LNG, ako reakcia na celosvetový tlak na ekologizáciu v každom odvetví priemyslu