•  
  •  
  •  
  •  

Výroba a injektáž biometánu

Výroba biometánu:

biometán je možné získať z rôznych biologicky rozložiteľých odpadov, ale aj z biomasy.
Na Slovensku a v okolitých štátoch jeho výroba už praxou overená.

Pri samotnom procese výroby sa najprv fermantáciou získa bioplyn, z ktorého sa čistením získava biometán.

Následne je možné ho injektovať priamo do plynárenskej distribučnej siete resp. lokálne uskladniť pre potreby plnenia motorových vozidiel.

Využite biometánu:
je porovnateľné s doterajším využívaním zemného plynu:
  • priemysel           - zdoj energie
  • vykurovanie       - výroba tepla
  • doprava             - ekologické palivo pre vozidlá (BIO - CNG a BIO - LNG)
Výhody biometánu:
Pri súčastnom nevyhnutnom smerovaní ekologizovať a dekarbonizovať všetky aspekty pôsobenia človeka na planéte ZEM, je nevyhnutné pre udržanie súčastnej klímy na našej planéte využívať výhradne obnoviteľné zdoje energie.
Konkurenčná výhoda biometánu medzi obnoviteľnými zdrojmi ekologickej energie je jeho široké využitie, vybudovaná infraštruktúra aj bohaté praktické skúsenosti s používaním zemného plynu, ktorý je biometán schopný nahradiť v každom smere.
  
Spoločnosť NEAT a.s. ponúka projekciu, výstavbu a prevádzku osvedčených aplikačných riešení pre výrobu a distribúciu biometánu, pomocou ktorých je možná transformácia existujúcich bioplynových staníc na výrobu tejto komodity.