•  
 •  
 •  
 •  

2003 - Plniaca stanica CNG v Košiciach

Rozsah projektu:

 1. Technológia
  • Kompresorová stanica
  • Vysokotlakové modulárne zásobníky
  • Vzduchová kompresorová stanica
  • Elektronický CNG výdajný stojan
 2. Inžiniering
  • Projekcia
  • Stavebné povolenia
  • Kolaudácia

Termín ukončenia výstavby: december 2003

Výkon stanice: 350 m3/h

Dodávky NEAT prebiehali v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo podľa harmonogramu.

Ján Laluch, obchodný manažér predaja CNG


Zoznam referencií

1 2 >