•  
  •  
  •  
  •  

2022 - Dodanie a inštalácia technológie CNG pre novovybudovanú ČS Slovnaft v lokalite R1 Pohranice, Sever/Juh

Rozsah projektu:
  • Technologický kontajner s kompresormi o výkone 2x 147 m3
  • Zásobníkový kontajner
  • Vysokotlaké rozvody plynu v dĺžke viac ako 1000 m
  • Montáž a oživenie
  • Servis

Termín ukončenia výstavby: Júl 2022

Referencie / 2022 - Dodanie a inštalácia technológie CNG pre novovybudovanú ČS Slovnaft v lokalite R1 Pohranice, Sever/Juh - foto
Referencie / 2022 - Dodanie a inštalácia technológie CNG pre novovybudovanú ČS Slovnaft v lokalite R1 Pohranice, Sever/Juh - foto
Referencie / 2022 - Dodanie a inštalácia technológie CNG pre novovybudovanú ČS Slovnaft v lokalite R1 Pohranice, Sever/Juh - foto
Referencie / 2022 - Dodanie a inštalácia technológie CNG pre novovybudovanú ČS Slovnaft v lokalite R1 Pohranice, Sever/Juh - foto
Referencie / 2022 - Dodanie a inštalácia technológie CNG pre novovybudovanú ČS Slovnaft v lokalite R1 Pohranice, Sever/Juh - foto
Referencie / 2022 - Dodanie a inštalácia technológie CNG pre novovybudovanú ČS Slovnaft v lokalite R1 Pohranice, Sever/Juh - foto

Zoznam referencií

1 2 >