•  
  •  
  •  
  •  

2022 - Dodanie a inštalácia výdajného stojana Tatsuno na CNG SAD Zvolen, závod Banská Bystrica

Rozsah projektu:
  • Výdajný stojan Tatsuno Ocean Euro CNG 
  • Inštalácia

Termín ukončenia výstavby: Január 2022

Zoznam referencií

1 2 >