•  
  •  
  •  
  •  

2020 - Výmena výdajného stojana CNG Kolín

Rozsah projektu:
  • Výdajný stojan Tatsuno Ocean Euro CNG s integr.kreditním modulem Unicard 7x
  • Inštalácia

Termín ukončenia výstavby: december 2020


Zoznam referencií

1 2 >