•  
 •  
 •  
 •  

2010 - Monitoring plniacich staníc CNG

Rozsah projektu:

 • Implementácia informačného systému, s centralizovaným monitoringom technických funkcií 5 plniacich staníc CNG (Bratislava, Nitra, Žilina, Košice, Michalovce) a 4+1 monitorovacích pracovísk.

Rok realizácie: 2010

Systém ScadaNT

Spoločnosť NEAT a.s. vyvinula pre potreby diaľkového monitoringu prevádzky plniacich staníc CNG vlastný dispečerský systém ScadaNT, ktorý ponúkame našim zákazníkom.

Kľúčové vlastnosti systému:

 • sledovanie veličín a vyhodnocovanie ich priebehov na základe vlastných kritérií, vznik alarmov pri prekročení prevádzkových a hraničných hodnôt
 • manažment alarmov vyvolaných riadiacim PLC systémom technológie
 • konfigurovanie parametrov zariadenia na diaľku
 • analýza priebehov veličín zobrazených plne konfigurovateľnom grafe
 • historická databáza s neobmedzenou dobou archivácie údajov
 • architektúra na báze klient/server, ľubovoľný počet záložných serverov
 • systém prístupových práv užívateľov s rôznymi oprávneniami
 • notifikácia alarmov na e-mail a mobilný telefón
 • výstup na klientský program a web stránku
 • plný prístup do systému prostredníctvom mobilného telefónu

Vďaka svojej univerzálnej architektúre je systém možné prispôsobiť na ľubovoľné zariadenie zákazníka, každé zo sledovaných zariadení môže byť na inej HW báze. Design grafického prostredia aplikácie je plne na mieru. V prípade potreby je možné systém rozšíriť o ďalšie funkcie.


Zoznam referencií

1 2 >