•  
 •  
 •  
 •  

2010 - Plniaca stanica CNG pre SAD Prievidza a.s

Rozsah projektu:

 1. Technológia
  • Kompresorová stanica CUBOGAS-P100
  • Sušička zemného plynu
  • 2x elektronický jednohadicový výdajný stojan CNG
  • Vzduchová kompresorová stanica
 1. Inžiniering
  • Projekcia
  • Stavebné povolenia
  • Kolaudácia

Termín ukončenia výstavby: Január 2010

Výkon stanice: 2x300 m3/h

Potvrdzujem, že spoločnosť NEAT a.s. Letná 27 Košice, nám k našej spokojnosti vybudovala plniacu stanicu CNG

Ing. Michal Danko, generálny riaditeľ a.s.


Zoznam referencií

1 2 >