•  
 •  
 •  
 •  

2012 - Plniaca stanica CNG v areáli SPP Bratislava

Rozsah projektu:

 1. Technológia
  • Meracia stanica plynu
  • Sušička zemného plynu
  • Vstrekovacie odorizačné zariadenie
  • Kompresorová jednotka Galileo NANOBOX
  • Vzduchová kompresorová stanica
  • SCADA systém
 2. Inžiniering
  • Projekcia
  • Stavebné povolenia
  • Kolaudácia

Termín ukončenia výstavby: jún 2012

Výkon stanice: 423 m3/h

V roku 2012 realizoval NEAT pre SPP na základe zmluvy o dielo výstavbu plniacej stanice CNG určenej pre plnenie vozidiel s pohonom na CNG pre zákazníkov SPP.

Dodávky NEAT prebiehali v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo podľa harmonogramu.

Ján Laluch, obchodný manažér predaja CNG


Zoznam referencií

1 2 >