•  
  •  
  •  
  •  

Náhradné diely a spotrebný materiál

Náhradné diely

Jedným z dôkazov pripravenosi je v každej servisnej organizácii, ktorá zabezpečuje nepretržité servisné služby svojim zákaníkom, je sklad náhradných dielov pre zariadenia, ktoré má v servisnej správe.

Práve tu je firma NEAT a.s. pripravená poskytnúť zázemie svojim technikom a technikom, krorí dokážu veľi pripravene reagovať na vziknuté situácie.

Samozréjmosťou je sklad náhradných dielov pre každé servisované zariadenie.  

Produkty / Originál náhradné diely a spotrebný materiál - foto
Produkty / Originál náhradné diely a spotrebný materiál - foto
Produkty / Originál náhradné diely a spotrebný materiál - foto
Produkty / Originál náhradné diely a spotrebný materiál - foto

Zoznam produktov