•  
 •  
 •  
 •  

Skvapaľňovacie zariadenia na výrobu LNG a bioLNG

Zariadenia na výrobu LNG

Cryobox-Bio zjednodušuje proces inštalácie, pretože nevyžaduje zložité stavebné práce ani konfiguráciu ďalších prídavných  komponentov. Ide o zariadenie typu plug-and-play, ktoré obsahuje všetky prvky potrebné na priame pripojenie k biodigestéru a znižuje prevádzkové náklady, ako aj zástavbovú plochu potrebnú na inštaláciu.

Cryobox-Bio obsahuje patentovaný ZPTS systém na upgrade biometánu a výmenníky tepla, ktoré v prípade potreby môžu dodať tisíce Kcal/h, na zaistenie tepelných prevádzkových podmienok biodigestéra.

Modularita, ľahká, ekonomicky výhodná doprava a jednoduchá inštalácia robia zo zariadenia Cryobox-Bio flexibilné riešenie pre skvapalňovanie bioplynu.

Použitie tejto technológie je jak pre zemný plyn tak aj pre bioplyn.

Hlavné výhody navrhovaného riešenia

 • Veľké skúsenosti a referencie týkajúce projektov na čistenia plynov a skvapalňovania
 • Veľmi nízka energetická spotreba
 • Krátky čas na dodanie technológie, menej ako 9 mesiacov. Ľahká inštalácia a premiestňovanie
 • Nízke prevádzkové náklady a plne automatické procesy
 • Servisné stredisko v blízkosti zákazníka s 24 hodinovou technickou podporou a sledovaním (momentálne v EU Slovensko, Franuzsko)
 • Variabilná produkčná kapacita pri produkcii bioLNG. Flexibilita od 30% do 100% z celkovej kapacity. Rýchla Štart/Stop procedúra, oveľa rýchlejšia a flexibilnejšia ako ostatné riešenia na trhu (rádovo desiatky minút oproti desiatkam hodín)
 • Rýchle a jednoduché prečerpávanie bioLNG do cisterien.
 • Viaceré palivá pre viaceré dopravné prostriedky (LNG, CNG)
 • Žiaden odpar LNG, vďaka systému rekuperácie

Veľmi nízka spotreba energií:

 • Patentované cykly čistenia a skvapalňovania bioplynu výrazne znižujú spotrebu energie potrebnú na výrobu bioLNG. V porovnaní s inými riešeniami dostupnými na trhu môže znížiť náklady na výrobu bioLNG od surového bioplynu  aj o viac ako 50%. Táto charakteristika prináša veľké zníženie sadzieb OPEX v priebehu životného cyklu projektu a dramaticky zlepšuje návratnosť projektu.

Nízke náklady a jednoduchá inštalácia –  krátky čas dodania – jednoduché premiestnenie

 • Zamerané na rýchlu dostupnosť bioLNG je možné inštaláciu a uvedenie do prevádzky Cryobox-Bio vykonať veľmi rýchlo, jednoducho, s pripravenou betónovou platňou ako základňou a s pripravenou prípojkou elektrickej energie, stlačeného vzduchu a internetu.
 • Vďaka veľkej výrobnej kapacite spoločnosti Galileo je možné zariadenia dodať oveľa rýchlejšie ako iné riešenia dostupné na trhu.

Variabilný prietok – Rýchle spustenie  

 • Variabilný prietok: Cryobox -Bio® má schopnosť upraviť dodávaný prietokový výkon, od 30% do 100% maximálneho prietoku, s rovnakými špecifickými pomermi výkonu spotreby energie. Táto schopnosť je veľmi dôležitá na to, aby sa prispôsobila výrobnej kapacite na bioplyn alebo bioLNG v dopyte.
 • Rýchle spustenie: Bez energetických strát alebo neefektívnosti, funkcia studeného spustenia umožňuje zariadeniu Cryobox-Bio dosiahnuť maximálnu úroveň produkcie len za 10 minút od štartu. Jasná výhoda v porovnaní so stredne veľkými alebo veľkokapacitnými závodmi na skvapalňovanie, ktoré vyžadujú oveľa dlhší čas a množstvo energie na opätovné spustenie skvapalňovacieho procesu.

Modulárny rast závisiaci od produkcie bioplynu respektíve bioLNG

 • Investícia sa môže realizovať v závislosti od výrobnej kapacity bioplynu alebo dopytu po bioLNG. Okrem toho je možné jednoducho znížiť kapacitu zariadenia pomocou čiastočného premiestnenia inštalovaných jednotiek Cryobox, čo znižuje riziko investície a zvyšuje ziskovosť projektu.

Bez odparu LNG:

 • Tento viacstupňový proces kompresie zahŕňa systém regenerácie, ktorý vylučuje odvzdušňovanie plynov zvyčajne spojené s LNG uskladňovacími a čerpacími zariadeniami . Tento proces zabraňuje plytvaniu pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných a ekologických predpisov

Zoznam produktov